eFrontThai.info
eFront Refreshing eLearning : Thai Edition
ย่อ-ขยายบล็อก เข้าใช้งานระบบ:Sign In
ชื่อเข้าใช้ระบบ:Login Name
รหัสผ่าน:Password
 
ย่อ-ขยายบล็อก สถิติการเข้าเยี่ยม-ใช้เว็บไซต์

Free counters!

 
ย่อ-ขยายบล็อก eFrontThai Facebook
 
ย่อ-ขยายบล็อก Adsense
 
ย่อ-ขยายบล็อก efront e-learning

โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร 12/12/2553

อีฟร้อนต์ เป็นโปรแกรมระบบที่ใช้งานง่าย มีรูปลักษณ์ที่น่าสนใจ สามารถใช้เนื้อหาร่วมกันได้กับของมาตรฐานสกอร์ม จึงจัดว่าเป็นระบบการจัดการการเรียนรู้ หรือระบบอีเลิร์นนิ่งที่ดีอีกทางเลือกหนึ่ง

การใช้งานง่าย(Easy to use):eFront สร้าง รวบรวมและพัฒนาขึ้นมาจากประเด็นปัญหา ที่ตรงความต้องการ ตรงใจผู้ใช้งาน ซึ่งหากเข้าใช้งานจะพบว่าการเข้าใช้ เข้าถึงขั้นตอนและระบบนั้น จะเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติด้วยการใช้ระบบนำทางที่คุณสามารถเข้าใจได้ง่าย ด้วยตัวเอง

ระบบกราฟิกที่มีรูปลักษณ์น่าสนใจ(Visually attractive): เราไม่ต้องการสร้างเครื่องมืออีเลิร์นนิ่งแบบอื่นๆขึ้นมาอีก แต่เป้าหมายของเราคือการสร้างเครื่องมือระบบอีเลิร์นนิ่งที่สวยงามที่สุด ขึ้นมา

การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นสูง(Technologically advanced): ระบบอีฟร้อนท์เป็นระบบทที่สามารถใช้งานรองรับ สอดคล้องและสนับสนุนกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตได้หลากหลาย เช่น Ajax,LDAP and SCORM และใช้งานในภาษาต่างๆได้หลายภาษา(multilingual eLearning platform)

สอดคล้องกับแนวคิดแห่งการศึกษา(Pedagogical concepts): เ็ป็นการบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์และการนำเอาแนวความคิดทางการจัดการศึกษาเรียนรู้มาปรับใช้ เพื่อกระตุ้นเร้าและส่งเสริมให้สามารถจัดกิจกรรม นำพาให้แก่มวลสมาชิกในระบบได้เรียนรู้หรือเกิดพฤติกรรมร่วมได้อย่างเหมาะสม


เป็นโปรแกรมแบบเปิดเผยรหัส(Open Source): อีฟร้อนท์เป็นโปรแกรมระบบเปิดที่ทุกคนสามารถด่วน์โหลดไปใช้ได้ฟรี สามารถนำไปพัฒนาปรับแต่งได้ตามที่คุณต้องการ สามารถแทรก แยก ต่อ เพิ่มเติมคำสั่งร่วมทำงานอื่นๆเข้าในระบบได้ แล้วแบ่งปันต่อให้สังคมอื่นๆได้ร่วมใช ้ร่วมพัฒนาต่อๆกันไปให้ยั่งยืน ถึงแม้ว่าจะเป็นโปรแกรมที่แจกจ่ายให้ใช้ฟรี แต่ก็ยังคงมีการพัฒนาและการร่วมสนับสนุนโดย กลุ่่มทีมงานที่มีความรู้ ความชำนาญ มีประสบการณ์ตรงจากทั่วโลกอย่างสม่ำเสมอและตลอดไป

ความสมบูรณ์ (Complete):ระบบอีฟร้อนท์เป็นระบบที่รวมเอาส่วนประกอบเด่นๆที่หลากหลาย ที่จะช่วยให้คุณบริหารจัดการสร้างเนื้อหาในบทเรียนหรือหลักสูตร และดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้อย่างหลากหลาย เสมือนเรียนวิชาในชั้นเรียนจริง อาทิเช่น การจัดการสมาชิก ผู้เรียนหรือกลุ่มเรียน การสร้างเนื้อหา การกำหนดสิทธิ์ การกำหนดเวลาเรียน การสร้างแบบทดสอบ การสร้างแบบสอบถาม การทำวิจัย การติดต่อสื่อสารระหว่างกันและติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน การมอบหมาย การส่งงาน การบ้านหรือโครงงานและการออกใบประกาศนียบัตร และอื่นๆอีกมากมายที่ทั้งคุณและทางทีมงานผู้ร่วมพัฒนาจะเปิดใช้งานระบบ เป็นต้น
สำหรับอีฟร้อนต์เวอร์ชั่นภาษาไทยเวอร์ชั่นปัจจุบัน สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Sourceforge.net

 
ย่อ-ขยายบล็อก หลักสูตร:วิชา
ซ่อนรายชื่อบทเรียน-วิชาในหมวด
 
คลิกเปิดหรือปิดการใช้งาน Ancient Civilizations
 
บทเรียนฟรี:Free lesson คลิก สมัครเลือกเรียน-เพิ่มชื่อวิชาเข้าในตะกร้าสั่งซื้อ Maya civilization
 
คลิกเปิดหรือปิดการใช้งาน Coputer : คอมพิวเตอร์
 
บทเรียนฟรี:Free lesson คลิก สมัครเลือกเรียน-เพิ่มชื่อวิชาเข้าในตะกร้าสั่งซื้อ Greedy algorithms
 
หลักสูตรวิชาเรียนฟรี:Free course คลิก สมัครเลือกเรียน-เพิ่มชื่อวิชาเข้าในตะกร้าสั่งซื้อ How to be a programmer
 
คลิกเปิดหรือปิดการใช้งาน eTraining
 
บทเรียนฟรี:Free lesson คลิก สมัครเลือกเรียน-เพิ่มชื่อวิชาเข้าในตะกร้าสั่งซื้อ eFront Thai Version installation
 
หลักสูตรวิชาเรียนฟรี:Free course คลิก สมัครเลือกเรียน-เพิ่มชื่อวิชาเข้าในตะกร้าสั่งซื้อ อีฟร้อนต์อีเลิร์นนิ่ง
 
คลิกเปิดหรือปิดการใช้งาน Fine and Applied Arts : ศิลปกรรมศาสตร์
 
คลิกเปิดหรือปิดการใช้งาน Applied Arts : ประยุกต์ศิลป์
 
หลักสูตรวิชาเรียนฟรี:Free course คลิก สมัครเลือกเรียน-เพิ่มชื่อวิชาเข้าในตะกร้าสั่งซื้อ design and technology
หลักสูตรวิชาเรียนฟรี:Free course คลิก สมัครเลือกเรียน-เพิ่มชื่อวิชาเข้าในตะกร้าสั่งซื้อ Vissual Communication design Technology
 
คลิกเปิดหรือปิดการใช้งาน Design : การออกแบบ
 
บทเรียนฟรี:Free lesson คลิก สมัครเลือกเรียน-เพิ่มชื่อวิชาเข้าในตะกร้าสั่งซื้อ Animation design ออกแบบภาพเคลื่อนไหว
บทเรียนฟรี:Free lesson คลิก สมัครเลือกเรียน-เพิ่มชื่อวิชาเข้าในตะกร้าสั่งซื้อ การออกแบบ(Design)
บทเรียนฟรี:Free lesson คลิก สมัครเลือกเรียน-เพิ่มชื่อวิชาเข้าในตะกร้าสั่งซื้อ อภิธานศัพท์การออกแบบจัดตัวอักษร Typography Terminology
 
หลักสูตรวิชาเรียนฟรี:Free course คลิก สมัครเลือกเรียน-เพิ่มชื่อวิชาเข้าในตะกร้าสั่งซื้อ Product Design:การออกแบบผลิตภัณฑ์
หลักสูตรวิชาเรียนฟรี:Free course คลิก สมัครเลือกเรียน-เพิ่มชื่อวิชาเข้าในตะกร้าสั่งซื้อ Typography design
 
ย่อ-ขยายบล็อก บทเรียน-วิชาที่สมัครไว้
ไม่มีข้อมูล
 
ย่อ-ขยายบล็อก Our related Sites

Knowledge Managementand Information
Technology for all Thai Teachers
WordPress Thai EditionDev to Serv Your
Knowledge Managemen tby Wordpressthai.com


Build Brand.info สร้างแบรนด์
Brand Building Knowledge
prachid.com:ประชิดดอตคอม

e107CMS Thai Edition : FreeCMS

Thai SME.info
ThaiSME Community

ArtChandra-Claroline eLearning


ArtChandra-eFront eLearning


ArtChandra-Dokeos eLearning
 
ย่อ-ขยายบล็อก Domain Name Register